Hledáte něco?

Spotřebiče na kapalné palivo

Zkontrolujte, zda je pumpička odblokovaná, a zkuste spotřebič znovu napumpovat.

Zkontrolujte těsnost víčka plnicího otvoru, zda nedochází k úniku vzduchu.

Zkontrolujte těsnění pumpičky (přidejte 3 kapky lehkého mazacího oleje (typ 3 v 1), čímž zajistíte dobrou kompresi.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Coleman.

Zavřete a otevřete regulační ventil a zkontrolujte, zda se tím problém vyřeší.

nebo

V generátoru mohou být nečistoty. Generátor vyčistěte a vyměňte

nebo

Zkontrolujte, zda používáte pro daný spotřebič správné palivo.

Používejte pouze palivo Coleman Dual Fuel nebo bezolovnatý benzín

To je normální. Spotřebič bude nadále spalovat palivo z generátoru.

Pokud plamen spotřebiče hoří déle než 5 minut, obraťte se na zákaznický servis Coleman Coleman.

Příčinou dlouhého žlutého plamene může být:

Staré palivo. Pokud je palivo starší než jeden rok, mělo by se vyměnit.

nebo

Spotřebič není dostatečně natlakován. Spotřebič natlakujte čtyřiceti stlačeními pumpičky.

nebo

Spotřebič je potřeba znovu natlakovat. Každý spotřebič po hodině potřebuje znovu natlakovat. Spotřebič znovu natlakujte čtyřiceti stlačeními pumpičky.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Coleman.

Zkontrolujte, zda je víčko plnicího otvoru zajištěno, nebo zda není spotřebič nedostatečně natlakován. Natlakujte ho čtyřiceti stlačeními pumpičky nebo zkontrolujte tělo pumpičky. Pokud je v těle pumpičky vidět palivo, je vadný regulační ventil.