Hledáte něco?

Záruka

Obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

K uplatnění reklamace v rámci záruky na výrobek budete potřebovat doklad o koupi.

Přejděte do sekce Poprodejní služby na našich webových stránkách a pomocí tříkrokového postupu zjistěte, zda jsou v souboru „Schematické nákresy“ k dispozici další informace o náhradních dílech k vašemu výrobku.